SCRIVERE INSIEME UNA PAGINA DI LIBERTA'
MOVIMENTO PER L'ABOLIZIONE DELLA LEVA OBBLIGATORIA MILITARE E CIVILE

Nek Honesta Nek Utila
Itala Movado por la Abolico de Milita Konskripcio kaj Deviga Civilservo

Né Giusta Né Utile
c/o Valentina Piattelli
Casella Postale n. 5
50029 Tavarnuzze
Firenze
http://www.ngnu.org
e-mail: abolisci-leva@ngnu.org


C^iu-jare pli ol 250 mil junaj viroj estas devigataj fordecidi 10 monatojn de siaj vivoj por oferti servon, kiun nia Movado konsideras malhonesta kaj senutila, ja ec^ malutila.

G^i ne estas honesta, c^ar ni kredas, ke la s^tato ne devas arbitre kaj lau'sisteme devontigi siajn civitanojn iri en servon, kaj arma kaj ne, kontrau' siaj voloj. En la kazo de soldata servo, la itala juro pri konscienc-obj^eto kontrau' militservo koncedas, ke estas malhoneste devigi homojn fari c^i tiun specon de "servo" kontrau' siaj konsciencioj; en la kazo de civilservo ni kredas, ke oni ne devas violente eldevigi solidarecon kaj "volontulecon".

La nuntempa konskripcia sistemo ec^ ne estas utila, se g^i kiam ajn estis, c^ar konskripta armeo certe ne respondas al nunaj defendaj bezonoj; ec^ ne povas esti utila por socio, kiel tutaj^o, ekspluati metion de tiuj nesufic^e pagataj kaj devigaj obj^etantoj, devigante ilin reteni siajn postenajn karierojn. C^i tiu formo de feu'disma servuto fiaskigas la veran signifon de volontuleco, s^telas labor-postenojn kaj endang^erigas rajtojn kaj akirojn de sindikatoj.

Ni nun vivas en sociala, ekonomia kaj politika konekso, kiu estas komplete diferenca de tiu, en kiu konskripsio estis establita. Ne nur ne ekzistas plu iu ajn minaco de senpera invado, sed en la socio, en kiu ni vivas, en entuta ekonomia merkato, ni ne povas regali nin plu preni 10 monatojn da studado, laboro au' profesia specialig^ado de niaj junaj viroj.

Konskripcio, krom senigado viron de la rajto decidi pri sia propra vivo kaj grava kondic^ado de la rajto studi kaj aliri postenon, endang^erigas trankvilecon kaj personan sekurecon de viro.

Kaj la vira civilservo, fondita je konscienc-obj^etantoj, kaj vira milita konskripcio estas speco de seksisma diskriminacio, kiun ni intense oponas, kaj tio ne estas pere pluigo c^i tiun maljustecon kaj perdon de tempo je virinoj por solvi c^i tiun problemon. C^iarimede ni proklamas tion neakceptebla por la juro konsideri sekson kiel diskrimino je decidado pri individuaj rajtoj kaj devoj.

Ni nepre persistas, ke milita konskriptio kaj deviga civilservo estas kaj anakronismaj kaj maljustaj, neakordigeblaj je la rajto je persona libereco, la rajto je persona sekureco kaj la rajto je egaleco sen seksa distingado, donitaj pere de la Itala Konstitucio, pere de internaciaj paktoj kaj pere de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj.


Né Giusta Né Utile
E-mail: abolisci-leva@ngnu.org
Movimento per l'abolizone della leva obbligatoria